Home / Raste te trajtuara nga Zyra e Punes

Raste te trajtuara nga Zyra e Punes

Zyra e Punes Berat

Aktualisht, në zyrën e punës janë të rregjistruar si punëkërkues 62 anëtarë të komunitetit Rom, nga të cilët 32 janë të gjnisë femërore, ndërsa përsa I përket komunitetit Egjyptian, sipas të dhënave të zyrës së punës  rezultojnë 273 punëkërkues nga të cilët 127 femra. Në programin e nxitjes së punësimit janë rregjistruar 21 anëtarë, të cilët I përkasin të gjithë komuniteti  Egjyptian dhe nga të cilët 12 janë femra. Asnjë anëtar i komuniteti Rom nuk është pjesë e programit për nxitjen e punësimit.

Tab 11.11 Raste te trajtuara nga Zyra e Punes

  Egjiptianë Romë
Nr i punëkërkuesve 273 62
Programi i nxitjes së punësimit 21
Kurse formimi

Burimi: Drejtoria e Sherbimit Social