Home / Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit që kanë siguruar leje

Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit që kanë siguruar leje

Tab 6.3 Fondi i parashikuar për objektet e ndërtimit që kanë siguruar leje

 

Treguesi Njesia e Matjes Viti 2021
FONDI I PARASHIKUAR GJITHSEJ I+II    
Ndertesa gjithsej 1+2 Mije Leke  4741232
1. Banesa Mije Leke  41222059
1.a Me nje kat Mije Leke  2885479
1.b Me dy kate Mije Leke  1775680
1.c Me tre ose me shume kate Mije Leke  36560900
1.d Rezidenca per komunitetet Mije Leke  0
1.e Ndertesa te tjera Mije Leke  0
2. Hotele dhe te ngjashme Mije Leke  0
2.a Ndertesa per zyra Mije Leke  0
2.b Ndertesa tregtare Mije Leke  0
2.c Ndertesa industriale Mije Leke  0
2.d Ndertesa te tjera Mije Leke  0
I. FONDI I PARASHIKUAR PER NDERTESA TE REJA    
Ndertesa gjithsej   I.1+I.2 Mije Leke  4741232
I.1 Banesa Mije Leke  41222059
I.1.a Me nje kat Mije Leke  2885479
I.1.b Me dy kate Mije Leke  1775680
I.1.c Me tre ose me shume kate Mije Leke  36560900
I.1.d Rezidenca per komunitetet Mije Leke  0
I.1.e Ndertesa te tjera Mije Leke  0
I.2 Hotele dhe te ngjashme Mije Leke  0
I.2.a Ndertesa per zyra Mije Leke 0
I.2.b Ndertesa tregtare Mije Leke  0
I.2.c Ndertesa industriale Mije Leke  0
I.2.d Ndertesa te tjera Mije Leke  0

Burimi: Drejtoria e Planifikimit urban, lejeve dhe monitorimit te investimeve