Home / Perfshihu, merr iniciativen

Perfshihu, merr iniciativen

  • Kalendari vjetor i takimeve dhe konsultimeve publike (në terren apo online). Kalendari i dëgjesave publike në mbledhjet e KB
  • Procedurat për të bërë një ankim në lidhje me konsultimin publik dhe ato per marrjes dhe e shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve nga konsultimi permbledhje nga rregullorja e KB)
  • Njoftimi për nismën vendimmarrëse me pjesëmarrje
  • Peticionet, Iniciativat qytetare: formatet, procedurat, afatet, adresa e dorëzimit (permbledhje nga rregullorja e KB, lidhja për rregulloren)