Home / Projekte (page 3)

Projekte

Projektet e Bashkise Berat 2020

Forcimi i Drejtësisë për të mitur në Shqipëri

Forcimi i Drejtësisë për të mitur në Shqipëri është detyrë që lë në vijë të dytë çdo detyrë tjetër. Nuk ka asgjë më të rëndësishme sesa e ardhmja e tyre! Në Tryezën Vendore të bashkëpunimit ndërinstitucional për drejtësinë për të mitur, u prezantua programi 💬 “ Forcimi i Drejtësisë për të mitur …

Read More »

Draft Plani Vendor i Menaxhimit te Mbetjeve

Drafti Plani Rajonal i Menaxhimit te Mbetjeve, Qarku Berat Draft Plani Rajonal i Menaxhimit te Mbetjeve, Qarku Berat   Draft Plani Vendor i Menaxhimit te Mbetjeve, Bashkia Berat DRAFT PLANI VENDOR I MENAXHIMIT TE MBETJEVE BERAT   Permbledhje e Draft Planit Rajonal te MMN PERMBLEDHJE E DRAFT PLANIT RAJONAL TE …

Read More »

Buletini i projektit ne mbeshtetje te romeve

Buletini Plani Kombëtar i Veprimit për Integrimin e Romëve dhe Egjiptianëve në Republikën e Shqipërisë (2016-2020) u prezantua në datën 9 mars në Tiranë, përpara një audience të përbërë nga autoritete qendrore dhe vendore, aktivistë romë dhe egjiptianë, organizata të shoqërisë civile, partnerë ndërkombëtarë për zhvillim dhe grupe të tjera …

Read More »

Takimi per menaxhimin e mbetjeve urbane

N/Kryetari i Bashkisë Z. Bledar Blana dhe perfaqësues të Bashkisë Berat  priten sot në një takim Z. Diego Testi,Drejtuesin e Shërbimeve të Kompanisë Italiane Amia Verona për te diskutuar mbi projektin e ri te riorganizimit te mbetjeve urbane ne Berat. Nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave  dhe investimeve, Projekti synon në një …

Read More »

Bashkia e Beratit per hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

PPV I Bashkise Berat eshte duke u hartuar ne mbështetje financiare dhe teknike të projektit të USAID për Planifikim dhe Qeverisjen Vendore (PLGP) . Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor vjen si detyrim ligjor dhe si nevojë për zhvillimin e mëtejshëm të territorit të Bashkisë pasi : 1.Bazuar në ligjin …

Read More »

Berati i bashkohet qyteteve Europiane që nënshkruajnë ‘’Deklaraten për Paqe’’.

Një projekt Europian që promovon zhvillimin dhe edukimin për paqen për të përmirësuar mirëqënien e popujve. Iniciativa e filluar nga Zv Presidenti i parë i Parlamentit Europian Xhani Pitella, propozon të stimulojë nëpërmjet nënshkrimit të Deklaratës, çdo lloj iniciative dhe aktivitet që favorizon proceset e paqes në vlerën e saj …

Read More »

Degjesa e dyte publike mbi Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Dje me date 02.12.2015, ora 10.30 ne sallen e Pallatit te Kultures M.Tutulani ne Berat u zhvillua degjesa e dyte publike mbi hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor.Aktualisht jemi ne momentet e hartimit te Startegjise Territoriale si nje nder dokumentat e PPV. U diskutua rreth draft startegjise e cila do …

Read More »

Projekt per Sheshin Agjencia

Bashkia Berat, në bashkëpunim me Universitetin Polis dhe Agjencinë e Planifikimit të Territorit të Ministrisë së Turizmit dhe Zhvillimit Urban, janë duke hartuar projektin për rivatilizimin e Sheshit “Agjencia”. Te Premten, në Bashkinë Berat u organizua një dëgjesë publike me qytetarë dhe grupe interesi. Të tjera dëgjesa publike do të …

Read More »

Projekte IPA ne Kalane Berat

Diten e sotme, ne Bashkine Berat u prezantuan studimi i fizibiliteteve te tre projekteve qe do te financohen nga Komisioni Evropian dhe Bashkia Berat per kalane e Beratit. Projektet jane: Restaurimi i Kulles se Tabjes, Rregullimi kanalizimeve te ujerave te bardha dhe te zeza si dhe Restaurimi i rruges se …

Read More »