Home / Projekte / Projekt per Sheshin Agjencia

Projekt per Sheshin Agjencia

Bashkia Berat, në bashkëpunim me Universitetin Polis dhe Agjencinë e Planifikimit të Territorit të Ministrisë së Turizmit dhe Zhvillimit Urban, janë duke hartuar projektin për rivatilizimin e Sheshit “Agjencia”. Te Premten, në Bashkinë Berat u organizua një dëgjesë publike me qytetarë dhe grupe interesi. Të tjera dëgjesa publike do të vijojnë. Më poshtë janë foto nga projekt idetë.