Home / Projekte / Degjesa e dyte publike mbi Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Degjesa e dyte publike mbi Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Dje me date 02.12.2015, ora 10.30 ne sallen e Pallatit te Kultures M.Tutulani ne Berat u zhvillua degjesa e dyte publike mbi hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor.Aktualisht jemi ne momentet e hartimit te Startegjise Territoriale si nje nder dokumentat e PPV. U diskutua rreth draft startegjise e cila do te pasohet me nje takim apo degjese tjeter deri ne miratim ne Keshillin Bashkiak te ketij dokumenti.Ne takim merrnin pjese perfaqsues te Co-Plan te cilet nen mbeshtetjen financiare te USAID dhe ne bashkepunim me Bashkine Berat po punojne per hartimin e Planit.Pjesmares ne takim ishin edhe perfaqsues nga A.K.P.T.