Home / Të Reja nga Sociale / Kamp Veror

Kamp Veror

Kampi veror i organizuar në datat 1-12 Korrik 2013. Ky aktivitet ishte një aktivitet gjithëpërfshirës me fëmijë të komuniteteve të ndryshme dhe qëllimi i itj ishte promovimin e barazisë.