Home / Aktivitete / Vizita e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ne SHBA

Vizita e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ne SHBA

Gjatë takimeve me Znj Paula Mahan- Supervizore e qytetit te Colonie ( Bashkia Albany -Shteti Nju Jorkut) dhe me John Mc Donald dhe Patricia Fabby- Anëtarë të Dhomës së Asamblesë së  Shtetit të Nju Jorkut .Diskutimet u përqendruan mbi investimet kapitale në nivel qeverisje vendore, pjesemarrja e publikut në vendimarrje, rigjenerimin e zonave urbane,mbrojtja e mjedisit dhe përdorimi i aseteve ujore si dhe menaxhimi solid i mbetjeve urbane.