Home / Aktivitete / Vizita e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ne SHBA

Vizita e Kryetarit te Bashkise z.Petrit Sinaj ne SHBA

Gjatë takimit të Kryetarit të Bashkisë Z. Petrit Sinaj me Z. Tim Knapp, Kryetarin e Bashkisë se Wilsonville ( Portland, Oregon në Shtetet e Bashkuara dhe Këshilltaren e Departamentit për Trajtimin e Ujrave .Në takim u diskutua mbi mënyrën e ofrimit të shërbimeve bashkiake në qytetin e Wilsonville dhe specifikisht investimet publiko-private.Ngritja e zonës së zhvillimit ekonomik në qytet,ka rritur ndjeshëm punësimin,duke ofruar mundësi punësimi edhe për qytetarët në qytetet përreth.