Home / Njoftime (page 100)

Njoftime

Njoftim per vend te lire pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i Nepunesit Civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Finance-Kontabilitet”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date 11.11. 1999 “Statusi …

Read More »

Njoftim per vend te lire pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Prokurimesh i Nivelit te Larte”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, …

Read More »

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist i Menaxhimit te Pronave, Tokes dhe Pyjeve”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te …

Read More »

Njoftim për vend të lirë Pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Mjedisi”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date 11.11. 1999 “Statusi …

Read More »

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Auditi”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date 11.11. 1999 “Statusi …

Read More »

Njoftim për vend të lirë pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Kryeinspektor në Policinë Bashkiake “  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date …

Read More »

Njoftim per vend të lirë pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist i Nivelit te Larte për Transportin, Liçensat dhe Emergjencat Civile “  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme …

Read More »

Vizitë e Delegacionit të Malajzisë në Bashkinë Berat

Në datën 8 Nentor 2013 një Delegacion i lartë i Malajzisë i kryesuar nga Z. Datuk Seri Ir Idris bin Hj.Haron – Kryeministër i Melakës, zhvilloi një vizite zyrtare në Bashkinë e Beratit . Në përbërje të Delegacionit ishin anëtarë tëKëshillit të Ministrave të Melakës, Kryetari i Bashkisë së qytetit …

Read More »

Java e Trembëdhjetë e Kulturës dhe Gjuhës Italiane

Duke filluar nga dita e Mërkurë në Bibliotekën Vehxhi Buaraja do të organizohen 2 evenimente kulturore me rastin e Javës së Trembëdhjetë së Kulturës dhe Gjuhës Italiane. Këto evenimente kryhen nga Konsullta e Përgjithshme e Italisë në Vlorë me bashkëpunimin e Bashkisë Berat. Më poshtë Axhenda e Takimeve: Në datën …

Read More »