Home / Njoftime (page 80)

Njoftime

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Niveli I kërkuar I diplomës MASTER /PROFESIONAL / SHKENCOR Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)  NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) NIVELI I DIPLOMËS MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË PËR NËPUNËSIT CIVILË PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE )

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË  PËR KATEGORINË E MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE ) Niveli I kërkuar I diplomës MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYR PËR NËPUNËSIT CIVILË DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT PËR KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË  PËR  NËPUNËSIT    CIVILË     DHE PRANIM NGA JASHTË SHËRBIMIT PËR KATEGORINE E MESME  DREJTUESE       (DREJTOR  DREJTORIE  ) Niveli i kërkuar i diplomës MASTER SHKENCOR Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe …

Read More »

Mbledhja e Shtabit te Emergjencave Civile

Sot, me date 6.1.2017 u mblodh Shtabi i Emergjencave Civile te Bashkise Berat , nen drejtimin e n/kryetarit z.Bledar Blana. Ne kete takim u percaktuan masat per përballimin e situates si me poshte : Nga kryetaret e Njesive Administrative dhe lagjeve u kerkua te evidentohen pikat me emergjente. Nga Drejtoria …

Read More »

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PERFUNDIMTARE  TË  KANDIDATIT  FITUES  PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin …

Read More »

Keshilli Bashkiak miraton planbuxhetin e tri viteve te ardhshme

Keshilli Bashkiak miraton planbuxhetin e tri viteve te ardhshme Sinaj-  Ky plan buxhet garanton kthimin e Beratit ne kantier ndertimi dhe mbajtjen e premtimeve ndaj komunitetit.   Keshilli Bashkiak i Beratit  ne mbledhjen e pare ne sallen e bashkise se rikonstruktuar ka diskutuar dhe miratuar ne nje mbledhje me shume …

Read More »

NJOFTIM  MBI SHPALLJEN E LISTËS  PARAPRAKE  TË  KANDIDATIT  FITUES  PËR  PRANIMIN   NË  SHËRBIMIN  CIVIL   NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  Njerëzore  në  Bashkinë  Berat në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 12,14 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË NIVELIN EKZEKUTIV (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 2 të  VKM  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e  Menaxhimit të Burimeve  …

Read More »