Home / Njoftime (page 90)

Njoftime

Nënshkruhet Protokolli i Binjakëzimit ndërmjet qyteteve të Beratit dhe Manisës në Turqi

Në datën 22 Prill 2016 në Bashkinë e Manisës në Turqi, u nënshkrua Protokolli i Binjakëzimit ndërmjet qyteteve të Beratit dhe Manisës. Protokolli u nënshkrua nga Kryetarët e Bashkive respektive, Z. Petrit Sinaj dhe Z. Cengiz Ergün dhe synon bashkëpunimin për projekte të përbashkëta në disa fusha si: ruajtja e …

Read More »

Lista paraprake e fituesve per pranim ne sherbimin civil ne kategorine ekzekutive (specialist )

BASHKIA BERAT NJËSIA E MENAXHIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS PARAPRAKE TË FITUESËVE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore në Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si …

Read More »

Deklaratë për vendosjen e Marrdhënieve të Binjakëzimit ndërmjet qytetit Luoyang, Kinë dhe Berat, Shqipëri .

Qyteti Luoyang në Provincën e Kinës dhe qyteti Berat-Shqipëri, bazuar në marrdhënie miqësore të barabarta,parime reciproke dhe dypalëshe,bien dakord të ndërmarrin shkëmbime për të promovuar bashkëpunimin e përbashkët si më poshtë, me qëllimin vendosjen e marrdhënieve të miqësisë. Qytetet e Luoyangut dhe Beratit vendosin Marrëdhënie Binjakëzimi,duke vënë në jetë shkëmbimet …

Read More »

Nënshkruhet Marrëveshja e Binjakëzimit ndërmjet qyteteve Luoyang në Kinë dhe qytetit të Beratit; dy qytete Pasuri Botërore të UNESCO-s

Me Ftesë të Bashkisë Luoyang dhe me mbështetjen e Ambasades Kineze në Shqipëri, Kryetari i Bashkise Berat Z. Petrit Sinaj, në vijim të vizites së tij në Provincën Henan në Kine, zhvilloi një vizite zyrtare në Bashkine Luoyang, një qytet ndër më të vjetrit në Kinë, Pasuri Botërore e Unesco-s. …

Read More »

Provimi per vendet e lira te punes

Në zbatim të nenit 22,26 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , kreut II ,pika 11 …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 2 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e e Menaxhimit …

Read More »

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E LISTËS SË FITUESËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

Njësia e Menaxhimit të Burimeve njerëzore ne Bashkinë Berat në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË NIVELIN EKZEKUTIV NË SHËRBIMIN CIVIL (SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut IV , pika 2 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e e Menaxhimit …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORINE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nepunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut VII , pika 7 të VKM nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, lëvizjen paralele, peridhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” , Njësia e Menaxhimit të …

Read More »