Home / Njoftime / Degjese publike ne Njesine Administrative Otllak

Degjese publike ne Njesine Administrative Otllak

Eshte zhvilluar sot,degjesa publike ne Njesine Administrative Otllak,per propozimet per Hartimin e Projekt Buxhetit te vitit 2016.Disa nga kerkesat e te pranishmeve ne kete takim ishin:

1.Ndertimi i KUZ ne fshatrat Lapardha,Morave,Dyshnik

2.Furnizimi me uje te pijshem per fshatrat Qereshnik,Dyshnik

3.Ndricimi i fshatrave

4.Shtrimi i rrugeve me cakull

5.Ndertimi i kanaleve kulluese ,vecanerisht ne fshatin Orizaj

Pasi degjoi te gjitha kerkesat e banoreve dhe te pranishmeve te tjere,Kryetari i Bashkise z.Petrit Sinaj siguroi se do ti paraqiten Keshillit Bashkiak per Projekt Buxhetin 2016,per te filluar implementimin e projekteve prioritare sic jane:Ndertimi i KUZ ne fshatrat Lapardha,Morave,Dyshnik ,ndertimi i Ujesjellesit te fshatit Qereshnik,i cili do te jete faza e dyte e Ujesjellesit Roshnik dhe shtrimi gjate gjithe kohes ,me cakull i rrugeve qe lidhin qendrat e fshatrave me lagje te ndryshme.