Home / Njoftime / Njoftim

Njoftim

Ne kuader te punes per Hartimin e Plan Buxhetit te vitit 2016,kane nisur takimet dhe diskutimet ne Njesite Administrative te Bashkise Berat.Diten e premte,date 06.11.2015 eshte zhvilluar takimi me kryetaret e fshatrave ne Njesine Administrative Sinje.

3 nga pikat qe jane premtuar per vitin 2016 nga Bashkia Berat ishin:

Rikonstruksioni i Muzeut Historik te Sinjes

Vazhdimi i punimeve ne Ujesjellesin e Paftalit

Planifikimi KUZ Mbreshtan.

Ne ditet ne vijim do te behen takime ne Njesite e tjera Administrative dhe Rajonet e Bashkise Berat.