Home / Njoftime / Degjese publike per Hartimin e Plan Buxhetit 2016

Degjese publike per Hartimin e Plan Buxhetit 2016

U zhvillua ne Starove,ne Njesine Administrative Velabisht,degjesa e dyte publike,ne lidhje me propozimet per Plan Buxhetin e vitit 2016 te Bashkise Berat.Disa nga kerkesat e te pranishmeve ishin:

Ndertimi KUZ ne fshatrat Velabisht,Starove,Bilce

Nderhyrje ne rrugen Berat-Bilce

Ndertimi i ures lidhese Mbrakull-Malinat

Rehabilitimi i disa shkollave dhe qendrave shendetesore ne kete njesi administrative.

 

Pas diskutimeve dhe pasi degjoi te gjitha shqetesimet,Kryetari i Bashkise,z.Petrit Sinaj premtoi,se keto kerkesa do te vleresohen maksimalisht nga Administrata dhe Keshilli Bashkiak per Projekt Buxhetin e vitit 2016,si dhe do te punohet per financime nga Bashkia,qeveria dhe donatoret e huaj.