Home / Njoftime (page 98)

Njoftime

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim te ligjit 152/2013 “Statusi i nepunesit civil”,V.K.M Nr.143 date 12.03.2014pika7,Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionin: SPECIALIST Nivelit te larte te Finances Pozicioni :Sp.NL.Rregjistrimi dhe vleresimi Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te ligjit Nr. 152/2013 “Statusi i nepunesit …

Read More »

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim te ligjit 150/2013 “Statusi i nepunesit civil”,V.K.M Nr.143 date 12. 03. 2014 pika7, Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionin: SPECIALIST Nivelit te larte te Auditit ne Drejtorin e Auditit Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te ligjit Nr. …

Read More »

Thirrje Biznesit te Gjelber

Për PARTNERITET me 2 shkolla 9 vjeçare të qytetit të Beratit për blerjen e bimëve dekorative të prodhuara në fidanishtet e shkollës Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER Center) dhe Bashkia Berat në bashkpunim me Ministrine e Arsimit dhe Sporteve dhe me mbështetjen e REC Shqipëri në kuadër …

Read More »

Vende te Lira Pune

Ne zbatim te ligjit Nr. 150/2013 “Statusi i nëpunësit civil”neni 22.V.K.M Nr. 143 date 12.03.2014 pika 7, ndryshuar Bashkia Berat shpall konkursin per nje vend te lire  pune ne pozicionet: SPECIALIST Nivelit te larte te Prokurimeve (2 vende) Specialist Nivelit te Larte Planifikimit te Territorit, Kontrollit dhe Planeve te Detajuara …

Read More »

Pyetesor per Sistemin e Gjelberimit ne Qytetin e Beratit

Qendra Mjedisore për Mbrojtje, Edukim dhe Rehabilitim (EPER) dhe Bashkia Berat është duke realizuar projektin “Shkollat Ekologjike në Qytetin Tim”. Ky projekt është bërë i mundur nga një grant i REC në kuadër të programit SENiOR-A “Mbështetje për Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile në Shqipëri”. Ky program është financuar nga Qeveria …

Read More »

Njoftim per vend te lire pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i Nepunesit Civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Finance-Kontabilitet”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date 11.11. 1999 “Statusi …

Read More »

Njoftim per vend te lire pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Prokurimesh i Nivelit te Larte”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjithshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, …

Read More »

Njoftim per Vend te Lire Pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist i Menaxhimit te Pronave, Tokes dhe Pyjeve”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te …

Read More »

Njoftim për vend të lirë Pune

Ne zbatim  te ligjit Nr.8549, Date 11.11.1999 “Statusi i nepunesit civil” neni 13, si dhe te Urdherit Nr.179, date 07.06.2006 , Bashkia Berat shpall  konkursin per nje vend pune ne pozicionin: “Specialist Mjedisi”  Kandidati duhet te plotesoje kerkesat e pergjitheshme ne nenin 12 te Ligjit Nr.8549, date 11.11. 1999 “Statusi …

Read More »