Home / Njoftime / Degjesa publike per Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Degjesa publike per Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor

Ne daten 16.10.2015 ora 11.00 ne ambjentet e Bashkise Berat u organizua degjesa e pare publike ne lidhje me hartimin e Planit te Pergjithshem vendor.

Ky takim u zhvillua ne zbatim  te Ligjit nr. 115/2014 datë 31.7.2014 “ Për ndarjen administrative – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” si dhe ligjit nr. 107/2014  “Për Planifikimin dhe zhvillimin e territorit” , Bashkia e Beratit

PPV do te hartohet ne mbështetje financiare dhe teknike të prjojektit të USAID për Planifikim dhe Qeverisjen Vendore (PLGP)  .

Keshilli I Bashkise Berat  ka miratuar  Nismen per Hartimin e Planit te Pergjithshem Vendor  me vendim nr.31 date 30.09.2015.

Ne takim mernin pjese , nenkryetari i bashkise z. Bledar  Blana , anetare te  Forumit Keshillmor Vendor, perfaqsues ng Coplani , specialist te Drejtorise se P.T.I.K.P. si dhe banore  te Bashkise Berat.

Takimi ishte ne nivel informativ per te njohur me nismen e mare nga Bashkia si dhe rruget qe do te ndiqen deri ne arritjen e produktit perfundimtar.

Degjesa e dyte publike do te behet ne muajin Nentor.