Home / Njoftime / Degjese publike ne Rajonin 1

Degjese publike ne Rajonin 1

Ne vazhdim te punes per Hartimin e Plan Buxhetit te vitit 2016,eshte zhvilluar sot ne Rajonin 1,degjesa publike per mbledhjen e propozimeve dhe mendimeve te qytetareve.Kerkesat e te pranishmeve,gjate takimit,ishin: shtimi i hapesirave te gjelbra ne mjediset e lagjeve,shtrimi i rrugeve,permiresimi i rrjetit te ujit te pijshem,etj.
Ne fund te takimit,u premtua se keto kerkesa do te vleresohen maksimalisht nga Administrata dhe Keshilli Bashkiak per Projekt Buxhetin e vitit 2016,si dhe do te punohet per financime nga bashkia,qeveria dhe donatoret e huaj.