Home / Të Rejat nga Trashëgimia

Të Rejat nga Trashëgimia

Hartimi i indikatoreve te monitorimit per qendrat historike Berat dhe Gjirokaster, Pasuri Boterore.

Bashkia Berat dhe Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare jane pjese e trajnimit ne datat 27-29 Prill mundesuar nga Ministria e Kultures dhe Instituti i Monumenteve te Kultures. Tema:Hartimi i indikatoreve te monitorimit per qendrat historike Berat dhe Gjirokaster, Pasuri Boterore. Trajnimi eshte ndertuar ne qytetet Berat-Gjirokaster-Tirane i cili u asistua …

Read More »

Projekti “HERA”

Bashkia Berat ftohet të marrë pjesë në seminarin konsultativ mbi Projektin “HERA” të Fondit të Zhvillimit Shqiptar. Projekti Hera është një projekt që fokusohet në zhvillimin e turizmit kulturor në vendet e Adriatikut. Ai financohet nga Komisioni Evropian dhe përfshin shumë vende partnere. Eksperienca e ndare eshte e vlefshme ne …

Read More »

Interviste e Kryetarit F. Nasufi me rastin e 6-vjetorit ne UNESCO

Qyteti muze i Beratit, 6 vjet nga anëtarësimi në UNESCO, ka filluar të zgjohet, kjo falë financimit të disa projekteve që kanë nisur të marrin jetë. Në këto vite është konstatuar një rritje e ndërgjegjësimit të institucioneve shtetërore për trashëgiminë kulturore dhe për një vëmendje të veçantë ndaj vlerave të …

Read More »

8 Korrik, Hyrja e Beratit ne UNESCO

Me rastin e Datës 8 Korrik, 6 vjetorit të Hyrjes së Beratit në UNESCO, Bashkia Berat dhe DRKK Berat organizuan një event në Qendrën Mesjetare. Në event u organizuan disa ekspozita: Ekspozita Fotografike “Si e shohin të Rinjtë Qytetin dhe Trashegiminë”, Ekspozita “Udhëtim në Kohë”, një Ekspozitë Artizanale si dhe …

Read More »

Prezantohet Drafti i Planit te Menaxhimit Berat

Takimi për prezantimin e Draftit të  Planit te Menaxhimit te Qendres Historike Beratit u organizua me palët e interesuara lokale dhe kombëtare në sallën e mbledhjeve të Bashkisë Berat, te cilet moren pjesë në prezantimin e Draftit nga Ekspertët e PNI Studio . Pjesëmarrësit ishin perfaqesues  nga Qarku i Beratit …

Read More »

Workshop per përgatitjen e projekteve të Planit të Menaxhimit

Në kuadrin e përgatitjes së Planit të Menaxhimit të Beratit, në 29 Mars 2013 , u organizua Workshopi 3 për përcaktimin e projekteve të veçanta në kuadër të përgatitjes së Planit të Menaxhimit të Sitit të Beratit. Workshopi u organizua nga Studio Experte PNI në bashkëpunim me partnerët lokalë; të …

Read More »

Workshopi mbi Planin e Veprimit

Ne Berat ne daten 18 Tetor 2013 eshte organizuar ne kuadrin e projektit SUSTCULT, workshopi 4 mbi pergatitjen e Planit te Menaxhimit te Qendres Historike te Beratit . Objektivat e Workshopit ishin : Vlerësimi rreth Planit të Veprimit dhe projekteve të përcaktuara për Qendrën Historike dhe zonën tampon, vlerësimin e …

Read More »

Takimi i pestë i projektit Sustcult

Takimi i pestë i projektit SUSTCULT u zhvillua në datat  28-29 Maj 2013, në Bacau (Rumani)  me pjesëmarrjen e 25 përfaqësuesve të 7 siteve kulturore, partnerë  të projektit (Itali, Slloveni, Greqi, Rumani, Hungari ,FYROM dhe Shqipëri). Partnerët e Sustcult në Rumani, Bashkia Bacau dhe Agjensia për Zhvillim local (ADL), nëpërmjet …

Read More »

Takim ne Vesprem, Hungari

Takimi i rradhës i projektit SUSTCULT u mbajt në Vesprem në datat 28,29 dhe 30 Tetor 2013. Veszprem është një nga zonat më të vjetra urbane në Hungari dhe një qytet me të drejta vendore. Shtrihet afërsisht 15 km në veri të Liqenit Balaton. Eshtë qëndër administrative e qarkut me …

Read More »