Home / Të Reja / Hartimi i indikatoreve te monitorimit per qendrat historike Berat dhe Gjirokaster, Pasuri Boterore.

Hartimi i indikatoreve te monitorimit per qendrat historike Berat dhe Gjirokaster, Pasuri Boterore.

Bashkia Berat dhe Drejtoria Rajonale e Kultures Kombetare jane pjese e trajnimit ne datat 27-29 Prill mundesuar nga Ministria e Kultures dhe Instituti i Monumenteve te Kultures.
Tema:Hartimi i indikatoreve te monitorimit per qendrat historike Berat dhe Gjirokaster, Pasuri Boterore. Trajnimi eshte ndertuar ne qytetet Berat-Gjirokaster-Tirane i cili u asistua nga ekspertet nderkombetar perkatesisht Z.Jukka Yokilehto dhe Z.Tamas Fejerdy.