Home / Projekte (page 3)

Projekte

Projektet e Bashkise Berat 2012

Rikonstruksioni i Bulevardit Republika

Bashkia Berat pasi ka aplikuar prane Fondacioni Shqiptaro Amerikan per Zhvillim, per projektin Rikonstruksioni i Bulevardit Republika dhe Sheshit Qendror te Qytetit ka marre se fundmi miratimin per financimin ne shumen 1 800 000 000 (nje miliard e teteqind milion leke te vjetra). Bashkia Berat  ka marre persiper mbulimin e …

Read More »

Hartohet Plani i Pergjithshem i Mbetjeve ne Rajonin e Beratit

Ky plan ka disa qëllime në vetvete. Ai është një mjet komunikimi që parashtron problemet  në fushën e menaxhimit të mbetjeve urbane duke shpjeguar ndryshimet që duhen bërë dhe duke përcaktuar prioritetet e veprimit. Më tepër se gjithçka, është një mjet për të orientuar ndryshimet duke sjellë bashkë këndvështrimet dhe …

Read More »

USAID identifikon projekte në Berat

Bashkia Berat është një nga 15 Bashkitë që ka fituar dhe është përfshirë në projektin 5-vjeçar për përmirësimin e qeverisjes vendore të USAID-it. Projekti kryesisht synon në përmirësimin e efikasitetit së grumbullimit të taksave, kontrollit të territorit, përmirësimin e shërbimeve publike etj. Në takimin e datave 25-27 Qershor, specialistë të …

Read More »

Këshilli Bashkiak miraton By-Passin e Beratit

Këshilli Bashkiak i Beratit dje ka miratuar projektin e By-Passit, të qytetit muze. Projekti përfshin ndërtimin e By-Passit të Beratit, sistemimin e lumit Osum dhe përfshirjen e tij në planin e përgjithshëm rregullues të qytetit, duke u parashikuar të shpenzohen rreth 40 milionë euro. Kjo, falë bashkëpunimit midis Bashkisë së …

Read More »

VIZIONI i Strategjise se Zhvillimit te Beratit -2010-2015

Berati i lashtë, qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore, me një komunitet që i gëzohet zhvillimeve harmonike dhe mundësive të barabarta, një qendër e turizmit ndërkombëtar, me ekonomi dinamike të mbështetur në agrobiznes  dhe artizanat të konsoliduar. Qëllimi 1 Qendër Ndërkombëtare e Turizmit Kulturor, mbështetur në turizmin familjar, që ruan dhe zhvillon …

Read More »

Plani i ri per Bulevardin Kryesor

Ky studim ka ne thelb  rikonfiguriminin e bulevardit “Republika”, te sheshit qendror te qytetit ,axhensise si edhe trajtimin e rrjetit rrugor dhe infrastruktures nentokesore ne shëtitoren Osumi si dhe te rruges Antipatrea (nga sheshi i axhensise deri tek merkatoja e qytetit). Rikompozimi nga pikëpamja arkitektonike  duke  trajtuar veshjen me pllaka …

Read More »