Home / 2024 / April / 12

Daily Archives: 12/04/2024

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal i diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit të …

Read More »