Home / 2024 / March

Monthly Archives: March 2024

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL PËR NIVELIN E MESËM DREJTUES

SHPALLJE  PËR NËPUNËS CIVIL,LËVIZJE PARALELE , NGRITJEN NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTE SHËRBIMIT CIVIL  PËR NIVELIN E MESËM  DREJTUES   NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 …

Read More »

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike”, niveli minimal i diplomës “Bachelor”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe V të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË  DHE PRANIM NGA JASHTË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca  të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli  diplomës “Master shkencor”   Në zbatim të nenit 26/2, të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  I  ndryshuar …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli diplomës “Master shkencor” Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, të Vendimit …

Read More »