Home / 2024 / April / 15

Daily Archives: 15/04/2024

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E MESME DREJTUESE Lloji i diplomës “Shkenca të Inxhinierisë së Ndërtimit /Arkitekturë / Urbanistik” Niveli diplomës “Master shkencor” Në zbatim të nenit, 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit civil” i ndryshuar, si edhe të kreut II, …

Read More »