Home / Njoftime (page 60)

Njoftime

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE) Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PRANIM NGA JASHTË SHERBIMIT CIVIL PER KATEGORINE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE) Në zbatim të nenit 26, pika 4, të ligjit Nr.152/2013 “Për statusin e nëpunësit Civil” I ndryshuar , si edhe të kreut III, të Vendimit nr.242 datë …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËRFUNDIMTAR PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËRFUNDIMTAR   PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)  Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II,   , të  VKM  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE     PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  Vendimit   nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E MESME DREJTUESE (DREJTOR DREJTORIE)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE    PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  MESME DREJTUESE (DREJTOR  DREJTORIE)  Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE   PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  ULËT  DREJTUESE  (PËRGJEGJËS  SEKTORI)  Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E ULËT DREJTUESE (PËRGJEGJËS SEKTORI)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E  ULËT  DREJTUESE (PËRGJEGJËS  SEKTORI)  Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut II, të  Vendimit  nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “ Për plotësimin …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE     PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)   Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE     PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, …

Read More »

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT TE KANDIDATEVE PËR LEVIZJEN PARALELE PER KATEGORITE E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST)

NJOFTIM PER REZULTATET E VERIFIKIMIT  TE KANDIDATEVE     PËR LEVIZJEN PARALELE  PER KATEGORITE  E NIVELIT EKZEKUTIVE(SPECIALIST) Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut VII  , pika 7 të  Vendimit  nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për pranimin, …

Read More »