Home / Të Reja (page 52)

Të Reja

Sherbime Publike

Bashkia Berat ka vlerësuar shërbimet publike si shërbime që ndikojnë në mënyrë të drejpërdrejtë tek qytetari. Përmirësimi i tyre çdo vit ka qenë dhe do të mbetet prioritet i punës tonë. Sot në rrugën drejt hyrjes në familjen e madhe europiane, sektorët e shërbimit hasin sfida të mëdha, sfida të …

Read More »

Plani për Zhvillimin e Turizmit

Bashkia Berat nënshkroi kontratën me Organizatën Hollandeze për Zhvillim (SNV) në muajin Prill 2010 për hartimin e Planit të Veprimit të Turizmit për Beratin. Projekti synon zhvillimin e destinacionit të një siti në UNESCO dhe ka disa aktivitete: a-      Hartimin e një Plani Veprimi për Turizmin b-      Studim mbi potencialet …

Read More »