Home / Njoftime (page 20)

Njoftime

Vizita e Ambasadores Greke në Bashkinë Berat

Në takimin me Ambasadoren e Greqisë znj. Sophia Philipidou dhe zv.Ambasadoren znj.Stavroula Pentarvani, patëm mundësinë të prezantonim projektet e zhvillimit të Beratit dhe të eksploronim mundësitë për bashkëpunime të përbashkëta. U prezantuan edhe projektet e programit IPA CBC Shqipëri-Greqi, që Bashkia Berat po implementon me partnere Greke. Gjatë vizitës u …

Read More »

Thirrje për të rinjtë Punëkërkues

Nëse je: Qytetar i Beratit; 15-29 vjeç; Në kërkim të një zanati; atëhere kjo thirrje është për ty. Bashkia Berat dhe Organizata Help nëpërmjet projektit “Fuqizimi ekonomiko-shoqëror i Ballkanit Perëndimor” kërkon të përkrahë së paku 85 të rinj dhe te reja me anë të Formimit Profesional si dhe Formimit në …

Read More »

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE  PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË BERATIT

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE         PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË BERATIT   Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës”,i    ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE     Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” Niveli  diplomës “Master Shkencor”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR   NGRITJE NË DETYRË NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E MESME  DREJTUESE     Lloji i diplomës “Shkenca Sociale” Niveli  diplomës “Master Shkencor”   Në zbatim të nenit 26, pika 2 të ligjit Nr.152/2013  “Për nëpunësin civil”  i  ndryshuar , si edhe të kreut III,  …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”     Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për  nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut ,IIdhe  IV, pika 2, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Sociale /Ekonomike ” Niveli  diplomës Master shkencor

  NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË E  MESME DREJTUESE   Lloji i diplomës “Shkenca Sociale /Ekonomike ” Niveli  diplomës Master shkencor     Në zbatim të nenit 26, pika 1, të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nëpunësit civil”  i ndryshuar, si edhe të kreut II, …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Juridike” niveli minimal i diplomës “Master Profesional”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7 të …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca    Shoqërore  ” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”       Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për Nëpunësin Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit …

Read More »