Home / 2021 / September

Monthly Archives: September 2021

“Restaurimi dhe përdorimi me përshtatje i ish-Selamllikut të Vrionasve dhe Zonës përreth”

Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Berat në kuadër të Projektit “PZHIUT”, me financim nga  Banka Boterore, kanë përfunduar përgatitjen e  projektit të Paketës së Dytë të investimit për qytetin e Beratit:             P06 -“Restaurimi dhe përdorimi me përshtatje i ish-Selamllikut të Vrionasve dhe Zonës …

Read More »

KARNAVALET NE BERAT

#Karnavalet në #Berat Faleminderit fëmijë, të rinj e të rritur që na e bëtë këtë mbrëmje kaq madhështore veshur me maska e kostume të mrekullueshme. Faleminderit Giz Albania dhe RDA Berat për bashkëpunimin. #BeratiiAktiviteteve    

Read More »

NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM PËR RREZULTATET E VERIFIKIMIT TË KANDIDATËVE PËR PRANIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË Në zbatim të Ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi” Kreu III, neni 14,pika 1 “Kriteret e pranimi në nivelin bazë të shërbimit të MZSH-së” ,Vendimin e Këshillit të …

Read More »

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATËVE FITUES PËR POZICIONIN PUNONJËS TË POLICISË BASHKIAKE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit nr.8224, datë 15.05.1997 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë së Bashkisë dhe Komunës” i ndryshuar, nenit 11 të Rregullores së brendshme “Tip” të policisë së bashkisë dhe komunës, …

Read More »

FESTA E ROSHNIKUT

Atmosferë e mrekullueshme nga “Festa e Roshnikut”. Produktet e zonës, muzikë, vallet dhe lojërat e bën këtë festë fantastike për turistët dhe të gjithë pjesmarrësit #BeratiiAktiviteteve

Read More »

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist

NJOFTIM FITUESI PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist       Lloji i diplomës “Shkenca  Kompjuterike” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 22 të ligjit Nr.152/2013  “Për statusin e nepunësit Civil”  I  ndryshuar , si edhe të kreut IV, pika 20,21 të  …

Read More »