Home / Uncategorized (page 3)

Uncategorized

Degjese publike ne Rajonin 2

Bashkia Berat, ne vazhdim te procesit te nisur per konsultimin me qytetaret per te percaktuar prioritetet e zhvillimit te qytetit, zhvilloi sot nje takim me qytetare e banore te Rajonit Nr. 2. Perfaqsuesit e Bashkise prezantuan investimet kryesore ku vlen te permendet projekti per vazhdimin e pedonales deri ne Stadumin …

Read More »

formulari

DEKLARATE E PERMBUSHJES SE SPECIFIKIMEVE TEKNIKE TE MJETEVE Une i nenshkruari ______________________me cilesine e _____________________te kandidatit pjesemarres ne proceduren e konkurrimit, qe do të zhvillohet nga Bashkia Berat per sherbimin e transportitit qytetas te udhetareve me urban, deklaroj se: Permbushim te gjitha specifikimet teknike, te percaktuara ne dokumentat e konkurrimit …

Read More »

Projekti “HERA”

Bashkia Berat ftohet të marrë pjesë në seminarin konsultativ mbi Projektin “HERA” të Fondit të Zhvillimit Shqiptar. Projekti Hera është një projekt që fokusohet në zhvillimin e turizmit kulturor në vendet e Adriatikut. Ai financohet nga Komisioni Evropian dhe përfshin shumë vende partnere. Eksperienca e ndare eshte e vlefshme ne …

Read More »

Hotels

Hotel “Tomorri”– is in the center t of the city. It has capacities for big groups of tourists and  has also a bar restaurant. Price per room: 30 – 55 euro per night. Tel: 032 234 462 Mob: 068 20 24 225 email: hoteltomorriberat@yahoo.com Web:   www.hotel-tomorri-berat.com Hotel “Mangalemi” – is …

Read More »