Home / 2024 / June / 13

Daily Archives: 13/06/2024

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR RIKTHIM NË NIVELIN BAZË NË SHËRBIMIN E MZSH-SË Në mbështetje të ligjit nr.152/2015, datë 21.12.2015 “Për Shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin”, neni 17, pika 3, Vendimin e Keshillit të Ministrave nr.520 , datë 25.07.2019“Për miratimin e rregullores për Shërbimin e Mbrojtjes …

Read More »

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE

NJOFTIM MBI LISTËN E KANDIDATIT FITUES PËR POZICIONIN INSPEKTOR TË POLICISË BASHKIAKE Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, të ligjit në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu …

Read More »