Home / 2024 / June / 11

Daily Archives: 11/06/2024

LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM PER POLICINE BASHKIAKE

LISTA ME RREZULTATET E TESTIMIT ME SHKRIM Komisioni Përzgjedhës i ngritur me urdhër të kryetarit të Bashkisë Nr. 2966 Prot. datë 30.05.2024 “Per përzgjedhjen e kandidatëve për të gjitha fazat e përcaktuar me ligj” sipas shpalljes për vende të lira pune për punonjës të policisë Bashkiake” me nr.1221/3 prot , …

Read More »