Home / 2022 / June

Monthly Archives: June 2022

Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022

Plani vjetor i rekrutimit 2022 Pani Vjetor i rekrutimit ne sherbimin civil 2022   Shtesa ne planin vjetor te pranimit 2022 vendimi 06.05.2022           Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022 shtesa ne planin e rekrutimit

Read More »

SHPALLJE LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL    PËR NIVELIN E DREJT ULËT  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL    PËR NIVELIN E DREJT ULËT  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe të Vendimit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional” Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 22, të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional”

NJOFTIM FITUESI ME LËVIZJEN PARALELE NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal diplomës “Master profesional” Në zbatim të nenit 25 të ligjit Nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 22, të Vendimit nr.243 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

Njoftim per rregjistrimet ne kopshte dhe cerdhe

Rregjistrimet ne kopshte dhe cerdhe do te zhvillohen ne periudhen 20.06.2022 – 04.07.2022, ora 08:30 – 12:30, me dokumenta sipas formularit te percaktuar, ne Urdherin nr.31 date 28.01.2020 te MASR dhe sipas lagjeve dhe rajoneve te percaktuara nga Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat. Shenim: Do te rregjistrohen ne grupet e …

Read More »

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe …

Read More »

Festivali Mbarëkombëtarë i Teatrit për Fëmijë

NATA E MADHE 🤍 Mbyllëm sot me sukses të jashtëzakonshëm Festivalin Mbarëkombëtarë të Teatrit për Fëmijë @1mbi1dritaret 🙏 Shumë suksese të gjitha qyteteve pjesmarrëse dhe fëmijëve të talentuar 🤗 Juria vlerësoi me çmimin e 1️⃣ fëmijët e @bashkia_korce_ me shfaqen “Një ngjarje e pazakontë”, çmimin 2️⃣ fëmijët e @bashkiadurres dhe …

Read More »

SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR

     SHPALLJE TË VENDEVE VAKANTE NË ARSIMIN PARASHKOLLOR Bashkia  Berat, për të gjithë aplikantët e interesuar të Portalit “Mësues për Shqipërinë” 2021, në zbatim të Ligjit nr. 69/2012 datë  21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,  Udhëzimit Nr. 12, datë 10.06.2021 të Ministrit të Arsimit, Sportit …

Read More »

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist)   Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”   Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit …

Read More »