Home / Njoftime / Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022

Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022

Plani vjetor i rekrutimit 2022

Pani Vjetor i rekrutimit ne sherbimin civil 2022

 

Shtesa ne planin vjetor te pranimit 2022

vendimi 06.05.2022

 

 

 

 

 

Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022

shtesa ne planin e rekrutimit