Home / 2022 / June / 21

Daily Archives: 21/06/2022

Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022

Plani vjetor i rekrutimit 2022 Pani Vjetor i rekrutimit ne sherbimin civil 2022   Shtesa ne planin vjetor te pranimit 2022 vendimi 06.05.2022           Shtesa ne planin vjetor te pranimit per vitin 2022 shtesa ne planin e rekrutimit

Read More »

SHPALLJE LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL    PËR NIVELIN E DREJT ULËT  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR

SHPALLJE LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJEN NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL    PËR NIVELIN E DREJT ULËT  DREJTUES NIVELI I KËRKUAR I DIPLOMES MASTER SHKENCOR   Në zbatim të nenit  26 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe kreut II dhe III të Vendimit nr.242 datë 18.03.2015 të Këshillit …

Read More »

   SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL PËR KATEGORINË EKZEKUTIVE (SPECIALIST) Lloji i diplomës “Shkenca  Ekonomike” Niveli  minimal diplomës “Master professional”   Në zbatim të nenit 22 dhe 25 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar , si dhe kreut II, III, IV dhe të Vendimit …

Read More »