Home / Njoftime / Njoftim per rregjistrimet ne kopshte dhe cerdhe

Njoftim per rregjistrimet ne kopshte dhe cerdhe

Rregjistrimet ne kopshte dhe cerdhe do te zhvillohen ne periudhen 20.06.2022 – 04.07.2022, ora 08:30 – 12:30, me dokumenta sipas formularit te percaktuar, ne Urdherin nr.31 date 28.01.2020 te MASR dhe sipas lagjeve dhe rajoneve te percaktuara nga Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat.

Shenim: Do te rregjistrohen ne grupet e para ne kopshte, ne dy javet e para, fillimisht femijet qe vijne nga cerdhet dhe qe kane nenat ne pune.

Bashkengjitur do te gjeni:

1.Formular aplikimi

2.ndarjen territoriale

3.vendet bosh kopshte

 

Drejtoria e Arsimit, Bashkia Berat