Home / Drejtoria e Bujqesise - raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023 / Drejtoria e Bujqesise – raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023

Drejtoria e Bujqesise – raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023

Drejtoria e Bujqesise - raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit 2023