Home / Biznese Turistike

Biznese Turistike

Kantina Luani

Zona e Kantinës së Verës në Berat është krijuar në vitin 1960. Ajo u privatizua në vitin 1993 dhe u investua në një teknologji bashkëkohore me qëllim për të arritur standard më të larta si dhe indikatorë më të lartë higjieniko-sanitarë në përputhje me tregun eksportues. Kapaciteti i saj prodhues …

Read More »