Home / Biznese Turistike / Kantina Luani

Kantina Luani

Zona e Kantinës së Verës në Berat është krijuar në vitin 1960. Ajo u privatizua në vitin 1993 dhe u investua në një teknologji bashkëkohore me qëllim për të arritur standard më të larta si dhe indikatorë më të lartë higjieniko-sanitarë në përputhje me tregun eksportues. Kapaciteti i saj prodhues shkon deri në 4000 ton në vit. Produktet e saj më të njohura kanë marrë pjesë në një sërë panariesh të organizuar në Shqipëri, Francë dhe Itali. Kantinës i është akorduar një Certifikatë Mirënjohje nga Panairi I Agrobiznesit në Tiranë në vitin 1995. Per me shume vizitoni faqen http://www.kantina-luani.com