Home / Bashkia Berat - Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit vjetor 2023 / Bashkia Berat – Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit vjetor 2023

Bashkia Berat – Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit vjetor 2023

Bashkia Berat - Raporti i Monitorimit te zbatimit te buxhetit vjetor 2023