Home / Tag Archives: takimfshzh

Tag Archives: takimfshzh

PROJEKT MBI ZHVILLIMIN E INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK

PROJEKT MBI ZHVILLIMIN E INTEGRUAR URBAN DHE TURISTIK Gjatë një takimi me përfaqësues të Bankës Botërore dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit u diskutua mbi paketën e ardhshme të investimeve të Projektit mbi Zhvillimin e Integruar Urban dhe Turistik. Investimet aktuale për dy rrugët lidhëse që të çojnë në Kala do …

Read More »

Trajnim mbi mirembajtjen e rrugeve rurale

Trajnimi mbi mirembajtjen e rrugeve rurale dhe lokale per personelin pergjegjes ne Bashki, organizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ne trajnim merrnin pjese nepunes,spcialiste te agjensive lokale te sherbimeve,zyrave te urbanistikes,administratore te njesive administrative.

Read More »