Home / Njoftime / Trajnim mbi mirembajtjen e rrugeve rurale

Trajnim mbi mirembajtjen e rrugeve rurale

Trajnimi mbi mirembajtjen e rrugeve rurale dhe lokale per personelin pergjegjes ne Bashki, organizuar nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Ne trajnim merrnin pjese nepunes,spcialiste te agjensive lokale te sherbimeve,zyrave te urbanistikes,administratore te njesive administrative.