Home / Drejtor në Drejtorinë  e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse / Njoftimi ngritje ne detyre Drejtor i Burimeve Njerezore

Njoftimi ngritje ne detyre Drejtor i Burimeve Njerezore

Njoftimi ngritje ne detyre Drejtor i Burimeve Njerezore