Daily Archives: 25/09/2023

SHPALLJE PËR POZICION TË LIRË PUNE

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjes Vendore”, ligjit nr 7961 date 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i azhornuar, ligjin Nr. 119/2014 ”Për të Drejtën e Informimit” Bashkia Berat kërkon të punësoj:  Kryeinspektor I Mbrojtjes së Territorit • Afati për dorëzimin e dokumentave:         16.10.2023 …

Read More »