Home / 2023 / August

Monthly Archives: August 2023

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PUNONJËS POLICIE NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR PUNONJËS POLICIE NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE Në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” , neni 12,13,14 si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e …

Read More »

Njoftim mbi shpallje fituesi

Njoftim mbi Shpallje Fituesi Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i azhornuar, ligjin Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit “   Në vijim të projektit fitues për Projektin ‘’Qëndrojmë së bashku’’ në partneritet me UNDP Albania …

Read More »

Thirrje per Tender ” Blerje mjeti zjarrfikes universal 5000 liter”

Thirrje per Tender ” Blerje mjeti zjarrfikes universal 5000 liter” ” Call for tender – Purchase of one universal firefighter vehicle 5000 liter”       Dokumentat standarte te tenderit: Instruction to Tender tenderform_en To be filled in , Firefighters 5000 liters _additional_information_contract_notice_en Fireprep a14a_declaration_honour_procurement_en, 21,1 contractnotice_enotices_en Fireprep c4o3_lefcompany_en c4o1_fif_en …

Read More »