Home / Njoftime / Njoftim mbi shpallje fituesi

Njoftim mbi shpallje fituesi

Njoftim mbi Shpallje Fituesi

Nё mbёshtetje të Ligjit nr.139/2015, “Pёr vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr.7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë” i azhornuar, ligjin Nr. 119/2014 “Për të Drejtën e Informimit “

 

Në vijim të projektit fitues për Projektin ‘’Qëndrojmë së bashku’’ në partneritet me UNDP Albania marrëveshje Granti nenshkruar ndermjet Bashkise Berat dhe PNUD Albania.Programi “Askush te mos mbetet pas” në mbështetje të shpalljes për vende t lira pune, faqja zyrtare e Bashkisë Berat dhe Stendat e Informimit të Publikut për:

 

Ø 1(një) pozicion për Psikolog

Ø 1(një) pozicion për Punonjës Social

 

Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, pranë Bashkisë Berat, në përfundim të afatit të verifikimit të dokumentave të kandidatëve nga komisioni I ngritur njofton se:

Ø Për pozicionin Psikolog është :

Erjon Froto

Ø Punonjës Social është:

Eni Naska