Daily Archives: 04/09/2023

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR INSPEKTOR NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE

SHPALLJE PËR VENDE TË LIRA PUNE PËR INSPEKTOR NË DREJTORINË E POLICISË BASHKIAKE Në zbatim të ligjit nr. 89/2022 “Për Policinë Bashkiake” , si edhe Vendimin e Këshillit të Ministrave nr.452, datë 26.07.2023 “Për miratimin e rregullorës kuadër të Policisë Bashkiake”, kreu III “Rregullat dhe Procedurat e detajuara të pranimit …

Read More »