Home / Rendi i dites dhe Relacionet / v.19 mbi shtyrjen e afatit te pagesave te taksave per vitin 2020