Home / Materiale te Keshillit / relacion preventiv mbi perdorimin e fondit per mbrojtjen ne shtresat ne nevoj