Home / 2022 / June (page 2)

Monthly Archives: June 2022

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR  LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE (Specialist) Lloji i diplomës “Shkenca Ekonomike” Niveli minimal i diplomës “Master Profesional”   Në zbatim të nenit 25,  të ligjit Nr.152/2013“Për statusin e nëpunësit Civil” i  ndryshuar , si edhe të kreut VII, pika 7, të Vendimit të Këshillit …

Read More »

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE

NJOFTIM FITUESI ME PROCEDURËN E NGRITJES NË DETYRË  NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË E TË MESME DREJTUESE            Drejtor  në Drejtor në Drejtorinë e Turizmit dhe Aktiviteteve Në zbatim të nenit , 26  të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. …

Read More »