Home / Tag Archives: sinja

Tag Archives: sinja

Degjesa publike per buxhetin afatmesem ne Njesine Administrative Sinje

Bashkia e Beratit, në kuadër të përgatitjes së draftit përfundimtar të Planit Buxhetor Afatmesëm 2018 – 2020, ka nisur sot në Njësinë Administrative Sinjë dëgjesën e parë publike me qëllim prezantimin e shërbimeve dhe investimeve kryesore që Bashkia ka parashikuar të zbatojë gjatë këtij afati kohor. Organizatorë të këtij procesi …

Read More »